ֱ

College of Business

Finance, Insurance, and Real Estate Courses for Spring 2002

Last Updated : Mon Jun 10 2002 at 01:06:47


Boca Raton Campus


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 3403 PRINCIPLES OF FIN MGT 2152 45 50 3.00 3.00 FLH 424 ...R... 1910 2200 BENOU 2154 51 50 3.00 3.00 FLH 425 .T..... 1910 2200 WANDER 2158 146 150 3.00 3.00 BUS 141 .T.R... 1400 1520 BELMONTE 2160 49 50 3.00 3.00 FLH 319 M.W.... 0930 1050 ROTARU 2164 CANCELLED 3.00 3.00 FLH 319 ..W.... 1910 2200 TBA 2166 48 50 3.00 3.00 FLH 420 M...... 1910 2200 WANDER 8002 16 48 3.00 3.00 ED 115 .....S. 0800 1110 ZARRUK
FIN 3939 HONORS SEMINAR-FIN 2168 CANCELLED 3.00 3.00 FLH 317 M.W.... 0930 1050 ZARRUK
FIN 3949 COOP ED-FINANCE 2170 3 10 1.00 4.00 TO ARR STAFF
FIN 4303 FINANCIAL INSTITUTION 2172 38 50 3.00 3.00 FLH 319 .T.R... 0930 1050 MCNULTY 2174 38 50 3.00 3.00 FLH 420 .T.R... 1230 1350 MCNULTY
FIN 4313 FIN MGMT OF INSTS 2176 14 50 3.00 3.00 FLH 420 .T.R... 1530 1650 MCNULTY
FIN 4424 ADV MANAGERIAL FIN 2178 27 29 3.00 3.00 FLH 318 ...R... 1910 2200 BELMONTE 2180 30 30 3.00 3.00 FLH 317 .T.R... 1230 1350 BELMONTE 2182 23 30 3.00 3.00 FLH 408 ..W.... 1910 2200 WANDER 2184 19 30 3.00 3.00 FLH 317 ....F.. 0900 1150 MCDANIEL 2186 30 30 3.00 3.00 GCS 107 M...... 1910 2200 BELMONTE
FIN 4504 INVESTMENT ANALYSIS 2187 34 50 3.00 3.00 GCS 101 .T..... 1910 2200 GIANNETTI 2188 39 50 3.00 3.00 FLH 316 M.W.... 0930 1050 GIANNETTI 2190 CANCELLED 3.00 3.00 FLH 420 ..W.... 1910 2200 GIANNETTI
FIN 4604 INTERNATIONAL FINANCE 2192 49 50 3.00 3.00 FLH 420 .T..... 1910 2200 ZARRUK 2194 45 50 3.00 3.00 FLH 426 .T.R... 0930 1050 ZARRUK
FIN 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 2196 0 10 1.00 4.00 TO ARR TBA
REE 3043 PRIN OF REAL ESTATE 2216 45 50 3.00 3.00 FLH 316 ..W.... 1910 2200 JOHNSON 2218 52 50 3.00 3.00 FLH 319 .T.R... 1230 1350 GROPPER 2220 39 40 3.00 3.00 FLH 304 M.W.... 1000 1120 JOHNSON
REE 3949 COOP ED-REAL ESTATE 2222 0 10 1.00 4.00 TO ARR STAFF
REE 4104 R E INC PROP APPRAISL 2224 12 50 3.00 3.00 PS 109 .T..... 1910 2200 HRABKO
REE 4204 REAL ESTATE FINANCE 2226 46 50 3.00 3.00 FLH 315 M...... 1910 2200 JOHNSON
REE 4303 REAL ESTATE INV & DEV 2228 18 50 3.00 3.00 GCS 109 ...R... 1910 2200 MCLEAN
REE 4433 REAL ESTATE LAW 2230 28 50 3.00 3.00 FLH 424 ..W.... 1910 2200 KEELEY
REE 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 2232 0 20 1.00 4.00 TO ARR STAFF
RMI 3011 PRIN OF INSURANCE 2238 51 50 3.00 3.00 FLH 420 .T.R... 0800 0920 LENZ

Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 6408 FINANCIAL MANAGEMENT 2200 37 50 3.00 3.00 FLH 425 ...R... 1910 2200 KNIGHT 2206 0 30 3.00 3.00 DL..... HARPER 8150 12 30 3.00 3.00 TO ARR TBA
FIN 6537 FIN RISK MGT & DERIVT 2202 20 50 3.00 3.00 GCS 102 M...... 1910 2200 GIANNETTI
FIN 6806 SEMINR ADVAN FIN MGMT 2208 21 30 3.00 3.00 FLH 318 ...R... 0900 1150 MCDANIEL 8078 31 35 3.00 3.00 FLH 426 .....S. 0800 1200 MCDANIEL
FIN 6906 DIR INDEPENDENT STUDY 2210 2 15 1.00 3.00 TO ARR STAFF
FIN 7915 SUM RES PRO-FINANCE 2215 8 10 1.00 6.00 TO ARR HARPER
FIN 7980 DOC DIS-FIN-RE EST 2214 1 10 1.00 15.00 TO ARR STAFF

FAU Broward Campus - Davie


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 3140 PERSONAL FINANCE 5520 29 50 3.00 3.00 BC9 109 ...R... 1910 2200 WANDER
FIN 3403 PRINCIPLES OF FIN MGT 5522 55 65 3.00 3.00 LA 124 ..W.... 1910 2200 STURM 5526 58 65 3.00 3.00 LA 341 M.W.... 0930 1050 STURM 5528 67 80 3.00 3.00 LA 124 .T.R... 1100 1220 SWISHER
FIN 3939 HONORS SEMINAR-FIN 5530 14 18 3.00 3.00 LA 124 .T.R... 0930 1050 SWISHER
FIN 4303 FINANCIAL INSTITUTION 5532 31 50 3.00 3.00 ES 106 .T.R... 1100 1220 AKTAS
FIN 4313 FIN MGMT OF INSTS 5533 CANCELLED 3.00 3.00 LA M...... 1910 2200 TBA
FIN 4424 ADV MANAGERIAL FIN 5534 24 35 3.00 3.00 ES 106 .T.R... 0930 1050 AKTAS 5536 30 35 3.00 3.00 LA 233 .T..... 1910 2200 SWISHER
FIN 4504 INVESTMENT ANALYSIS 5537 CANCELLED 3.00 3.00 LA .T.R... 1100 1220 AKTAS 5538 30 31 3.00 3.00 LA 455 ...R... 1910 2200 AKTAS
FIN 4604 INTERNATIONAL FINANCE 5540 27 42 3.00 3.00 ES 102 ..W.... 1910 2200 JACKSON
FIN 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 5542 0 10 1.00 4.00 TO ARR STAFF
REE 3043 PRIN OF REAL ESTATE 5544 37 42 3.00 3.00 ES 119 ...R... 1910 2200 WINDERMAN 5546 CANCELLED 3.00 3.00 LA .T.R... 1100 1220 TBA
REE 4934 REAL ESTATE APPRAISAL 5548 CANCELLED 3.00 3.00 TO ARR TBA
RMI 3011 PRIN OF INSURANCE 5550 42 50 3.00 3.00 BC9 227 ..W.... 1910 2200 LENZ

University Tower Campus - Fort Lauderdale


Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 6605 MULTINATIONAL FINANCE 7270 CANCELLED 3.00 3.00 HEC 918 ..W.... 1800 2050 WILEY 7272 21 30 3.00 3.00 DL..... WILEY
FIN 6806 SEMINR ADVAN FIN MGMT 7275 17 30 3.00 3.00 HEC 908 .T..... 1900 2150 MCDANIEL
FIN 6906 DIR INDEPENDENT STUDY 7274 0 10 1.00 3.00 TO ARR STAFF
FIN 7932 SEM IN CUR FIN RES 7278 4 10 3.00 3.00 TO ARR MADURA
FIN 7980 DOC DIS-FIN-RE EST 7280 2 10 1.00 15.00 TO ARR STAFF
REE 6207 REAL ESTATE FIN ANAL 7276 20 20 3.00 3.00 DL..... ALLEN
REE 6305 RE INVESTMENT ANALYS 2234 12 30 3.00 3.00 DL..... ALLEN

Commercial Blvd. Campus - Fort Lauderdale


Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 6408 FINANCIAL MANAGEMENT 8062 21 35 3.00 3.00 BCM 230 .....S. 0800 1110 HARPER
FIN 6515 INVESTMENT MANAGEMENT 8072 12 35 3.00 3.00 BCM 404 .....S. 1450 1800 BARNHART

John D. MacArthur Campus - Jupiter


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 3140 PERSONAL FINANCE 7586 14 28 3.00 3.00 MLC 268 .T..... 1910 2200 SPRINGER
FIN 3403 PRINCIPLES OF FIN MGT 7588 41 49 3.00 3.00 MAC 103 M...... 1620 1900 BARNHART 7590 35 48 3.00 3.00 MAC 102 M.W.... 1100 1220 BARNHART
FIN 4303 FINANCIAL INSTITUTION 7594 20 48 3.00 3.00 MAC 102 ..W.... 1620 1900 BARNHART
FIN 4905 DIR INDEPENDENT STUDY 7596 0 10 1.00 4.00 TO ARR STAFF
REE 3043 PRIN OF REAL ESTATE 7600 13 50 3.00 3.00 MAC 104 .T.R... 1100 1220 SPRINGER

Study Abroad


Undergraduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 4957 FINANCE STUDY ABROAD 9792 0 10 1.00 4.00 TO ARR STRONGE

Graduate Courses


Course Enrolled Credits Ref# Cur Lim Min Max Bldg Room Days Beg End Instructor
FIN 6515 INVESTMENT MANAGEMENT 7268 6 30 3.00 3.00 TO ARR PORRAS

Return to College / Department Listing